Asia Pacific
Performance Polymers

BASF Polyuretány Slovensko

Spoločnosť BASF postaví v Malackách systémový dom pre prípravu a vývoj PUR systémov

 

 

  • Investície do systémových riešení PUR na rastúcich trhoch v Poľsku, Čechách a na Slovensku
  • Posilnenie pozície lídra na trhu
  • Aktuálne štyri lokálne systémové domy v strednej a východnej Európe

 

 

Ako popredný svetový dodávateľ polyuretánových systémových (PUR) riešení BASF ďalej rozvíja svoju globálnu sieť. Založením dvoch systémových domov v Poľsku a na Slovensku tak cez svoju dcérsku spoločnosť BASF Polyuretány Slovensko s.r.o. odpovedá na potreby rýchlo rastúcich trhov v strednej a východnej Európe. Tu je BASF so zastúpením v Maďarsku a Rusku už dnes hlavným dodávateľom PUR špecialít. Rovnako ako všetky systémové domy sú aj tieto nové pobočky vybavené lokálnymi prípravnými, odbytovými a vývojovými jednotkami. Zákazníkovi tak poskytnú rýchly a kompetentný servis.

Systémový dom je samostatne a lokálne fungujúce stanovisko, ktoré sa okrem tradičných funkcii, akými sú technický servis, vývoj, príprava sytémov a ich odbyt, špecializuje aj na poradenstvo a starostlivosť o zákazníkov. Dôvodom je fakt, že obchod s poly u retá novým i systémami a špecialitami je výrazne orientovaný na služby a zákazníkov, preto BASF v systémových domoch spolu so zákazníkmi a pre zákazníkov pracuje na individuálnych riešeniach pre ich konkrétne potreby. Dôraz sa kladie najmä na dôveru, skúsenosti a kompetenciu. Spoločnosť BASF ma vo svete viac ako 30 takýchto systémových domov, ktoré sú navzájom zosieťované, čo umožňuje rýchle a efektívne využívanie poznatkov a skúseností celej skupiny.

Trh pre PUR-systémy v Čechách a na Slovensku v súčasnosti vykazuje mieru rastu nad 7%. Pretrvávajúci dopyt je poháňaný predovšetkým automobilovým priemyslom. V roku 2009 BASF prevezme lokálnu prípravu a vývoj PUR systémov v novom systémovom dome v Malackách pri Bratislave a ďalej tak bude rozvíjať svoju vodcovskú pozíciu na tomto trhu.

Aj v Poľsku je BASF lídrom na trhu polyuretánových systémových riešení a očakávané tempá rastu do 7% na nasledujúce roky budú najmä v stavebníctve, výrobe chladiarenských zariadení a automobilovom priemysle. Nový systémový dom pri Poznani bude sprevádzkovaný v roku 2010.

„Týmito investíciami posilníme svoje vedúce postavenie v polyuretánoch a našim zákazníkom potvrdíme, že sprevádzame ich rast vo všetkých regiónoch sveta a chceme byť ich preferovaným partnerom", hovorí Jacques Delmoitiez, prezident BASF Polyurethanes. „Vďaka našim 30 systémovým domom ako aj výrobným závodom pre vstupy MDI, TDI a polyoly môžeme vo všetkých regiónoch ako jediný dodávateľ zásobovať našich zákazníkov priamo z lokálnej prípravy systémov." Nedávno spoločnosť založila systémový dom v Dubaji a plánuje ďalšie investície v systémovom obchode PUR.

„Aktivitami, ako sú tieto posilňujeme trvalo svoju vedúcu pozíciu na atraktívnych trhoch strednej a východnej Európy", hovorí Dr. Uwe Hartvvig, Group Vice President BASF Polyurethanes Európe. „Aj v nasledujúcich rokoch budeme ďalej dôsledne rozvíjať našu sieť systémových domov. Naši zákazníci so šidlom kdekoľvek na svete sa preto môžu spoľahnúť na overenú kvalitu produktov a služieb", dodáva konatel‘ BASF Polyuretány Slovensko s.r.o.

Systemhaus_Slowakei.jpg

Contact

Lokálna produkcia a vývoj polyuretánových systémov sa zacne v 4. kvartáli 2009 v systémovom dome v Malackách. Až do ukoncenia výstavby systémového domu nás môžete kontaktovat na uvedenej adrese.

Adresa spolocnosti:
BASF Polyuretány Slovensko, s.r.o.
Priemyselná ulica 5480
SK- 901 01 Malacky

Elastogran, s.r.o. na Slovensku sa odčlenil od BASF Slovensko, spol. s.r.o.

Od 1. januára 2009 začala spoločnosť BASF Polyuretány Slovensko s.r.o.. svoju operatívnu činnosť samostatne od BASF Slovensko spol. s r.o. Spoločnosť BASF Polyuretány Slovensko s.r.o.. bola založená ku dňu 5. júlu 2008. Výkonným riaditeľom systémového domu sa stal Jonathan Mawbey, Elastogran GmbH Lemfoerde, Nemecko a koordinátorom projektu na Slovensku je Ján Fratrič, vedúci predaja polyuretánových systémov v Čechách a na Slovensku. Na Slovensku je spločnosť BASF Polyuretány Slovensko s.r.o. už dnes jedným z hlavných dodávateľom PUR špecialít a od tretieho kvartálu 2009 prevezme lokálnu výrobu a vývoj PUR systémov v novom systémovom dome v Malackách. Ďalej tak bude rozvíjať svoju vedúcu pozíciu na tomto trhu.

PU Infopoint

For more information contact our PU Infopoint! 

E-Mail:  pu-infopoint@basf.com