Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

North America
Performance Polymers

Warunki sprzedaży

BASF Polska Sp.z.o.o.

siedziba: Al. Jerozolimskie 154

02-326 Warszawa

POLAND

 

zakład działu poliuretanów:

Ulica Wiosenna 9

63-100 Srem

POLAND

Polish

 

Data wydania: maj 2010

 

English

 

Release date: May 2010