Asia Pacific
Performance Polymers

Inteligentne rozwiązania

Niezależnie od przyjętego zastosowania poliuretanu, BASF nadaje realny kształt temu, co zdawałoby się niemożliwe. Pracując nad podeszwą buta, kierownicą do samochodu lub ścianą izolującą, szybko, elastycznie i skutecznie radzimy sobie z ewentualnymi problemami. Co więcej, ściśle współpracujemy z klientami, aby znaleźć indywidualnie przygotowane i opłacalne ekonomicznie rozwiązania.

Praca zespołowa

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie są nasi klienci. Nasze specjalistyczne zespoły chemików, fizyków, inżynierów i sprzedawców współpracują ze sobą, aby stworzyć odpowiadające danemu klientowi, kreatywne rozwiązania. Dialog i wymiana koncepcji tworzą niezawodną podstawę naszej pracy.

 

Partnerstwo

W pracach nad nowatorskimi rozwiązaniami w pełni uwzględniamy kierunek rozwoju i dynamikę rynku. Nowe produkty i usługi tworzymy w ścisłej współpracy z naszymi klientami i w tym celu wspólnie z nimi podejmujemy prace badawczo-rozwojowe, aby odnieść wspólny sukces. Przede wszystkim jednak kierujemy się specyficznymi potrzebami naszych klientów i tworzymy odpowiednie rozwiązania, indywidualnie dopasowane do ich wymagań. W jedną całość łączymy produkty i usługi, tworząc rozwiązania systemowe, dające naszym klientom przewagę nad konkurencją i umożliwiające odniesienie korzyści zarówno im, jak i nam.

solutions_poland.jpg
solutions_poland2.jpg
solutions_poland3.jpg